Rolnicy, których gospodarstwa zniszczyła powódź, będą mogli korzystać z przedłużonego okresu spłacania kredytów preferencyjnych - zapowiedział minister rolnictwa Marek Sawicki. Z dotychczasowych danych wynika, że ponad 50 tys. gospodarstw zostało dotkniętych powodzią.

Oprócz pomocy dla powodzian, którą zadeklarował wczoraj rząd, rolnicy mogą liczyć z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rozłożenie na raty składek, umorzenie zaległości, okresowe zwolnienie ze spłaty składki. W przypadku Agencji Nieruchomości Rolnych będzie to także rozłożenie na raty lub zwolnienie z czynszu na terenach zalanych.

Będziemy także stosowali pomoc finansową. W tej sprawie jest złożony wniosek w Radzie Ministrów i prawdopodobnie jutro będzie rozpatrywany w Komisji Europejskiej. Chcemy dodatkowo przeznaczyć dla tych gospodarstw środki na bezpośrednie wydatki - w wysokości 2 tys. zł w gospodarstwach do 5 ha i 4 tys. zł dla gospodarstw powyżej 5 ha - mówi Sawicki.

Dodaje, że Agencja Rynku Rolnego dysponuje ponad 200 tys. ton jęczmienia i ponad 20 tys. ton mleka w proszku. Chcemy, żeby te produkty mogły być przeznaczone jako pasza lub także ekwiwalent strat poniesionych przez rolników na terenach zalanych.