Sprawdź organizację ruchu na Wszystkich Świętych w Szczecinie. Czasowe zmiany podzielono na kilka etapów; pierwsze nastąpiły już w sobotę 26 października.

Etap I (26 października godz. 6:00 — 29 października 2019 godz. 0:01)

Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w ciągu ul. Karola Miarki i ul. Pięknej w Szczecinie (aż do dnia 1.11.2019 r.). Dodatkowo zamknięcie możliwości przejazdu przez torowisko tramwajowe w rejonie ul. Ku Słońcu na wysokości Bramy Głównej Cmentarza Centralnego oraz zamknięcie przejazdu przez torowisko na skrzyżowaniu ul. Ku Słońcu z ul. Karola Miarki.

W ciągu ul. Mieszka I na wysokości Cmentarza Centralnego wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 40 km/h.

Etap II (29 października 2019 r. od godz. 0:01)

Wprowadzenie punktów handlowych na wybranych odcinkach ul. Ku Słońcu, tj. w rejonie III Bramy (Jednostka Wojskowa), II Bramy, czyli od skrzyżowania ul. Santockiej do ul. Karola Miarki oraz przed Główną Bramą Cmentarza Centralnego. 

Handel odbywać się będzie na ciągu pieszym lub rowerowym. W związku z powyższym na czas trwania powyższego etapu planuje się wyłączenie z ruchu drogi dla rowerów. Ruch pojazdów utrzymany będzie na dwóch pasach ruchu w szczególności w godzinach porannego i popołudniowego szczytu komunikacyjnego. Dopuszcza się zaopatrywanie punktów handlowych przez pojazdy zatrzymujące się na prawym pasie ruchu ul. Ku Słońcu (kierunek centrum) w godzinach 17:00-6:30 oraz w godz. 12:00-14:00 do 15 minut.

Etap III (1 listopada 2019 r. od godz. 6:00)

Zamknięcie dla ruchu ogólnego obu jezdni ul. Ku Słońcu od ronda Gierosa do ronda Pileckiego. Wyłączenie z ruchu ogólnego ulic Karola Miarki, Piękniej, Santockiej. Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w ciągu ul. Świerczewskiej w kierunku ul. Zielonogórskiej. Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w ciągu ul. Dworskiej, Gajowej i ul. Krzywej. Objazd ul. Ku Słońcu poprzez ul. Derdowskiego, 26 Kwietnia i ul. Krzywoustego do al. Piastów. Powrót do stałej organizacji ruchu od godz. 22:00 lub na wniosek Policji.

Dąbie (31 października 2019 r. od godz. 6:00)

Wprowadzenie ograniczenia prędkości w ciągu ul. Goleniowskiej do 40 km/h w rejonie cmentarza, oraz wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w ciągu ul. Jugosłowiańskiej do ul. Toruńskiej i ul. Czarnogórskiej od ul. Jugosłowiańskiej do ul. Bośniackiej.

Zdroje (1 listopada 2019 r. od godz. 6:00)

Zamkniecie dla ruchu ogólnego ul. Poległych od ul. Walecznych. Umiejscowienie wygrodzeń uniemożliwiających przechodzenie pieszych uczestników ruchu drogowego przez jezdnię w rejonie skrzyżowania ul. Walecznych z ul. Poległych. Piesi udający się z i do parkingu "Selgros" kierowani będą na osygnalizowane przejście dla pieszych w ciągu ul. Walecznych oraz na przejście dla pieszych znajdujące się na skrzyżowaniu ul. Walecznych z ul. Piechoty i ul. Sanatoryjną.

Powrót do stałej organizacji ruchu 1.11. 2018 r. od godz. 22:00 lub wcześniej na wniosek Policji.

Parkingi

Na prośbę Miasta Szczecin w dniu 1 listopada swoje parkingi udostępnią mieszkańcom poniższe podmioty handlowe:

  • Galeria Handlowa Turzyn,
  • Turzyn Sp. z o.o.,
  • CH Atrium Molo,
  • TESCO,
  • Bricoman,
  • Selgros.

Dodatkowo w rejonie pl. Słowińców udostępniony będzie tymczasowy parking dla kilkudziesięciu aut. Parking zlokalizowany jest w pobliżu IV Bramy.

źródło: szczecin.pl