Niepublikowane wcześniej zdjęcie Jana Pawła II zostanie odsłonięte na fasadzie bazyliki świętego Piotra w chwili beatyfikacji polskiego papieża 1 maja. Jak dowiedziała się PAP ze źródeł zbliżonych do organizatorów uroczystości, fotografię wykonano w 1989 roku w Rzymie.

Zgodnie ze zwyczajem podczas mszy beatyfikacyjnej lub kanonizacyjnej na fasadzie bazyliki watykańskiej zawiesza się portret kandydata na ołtarze, który zostaje uroczyście odsłonięty po wygłoszeniu formuły o wpisaniu w poczet świętych lub błogosławionych.

Właśnie w tym momencie wierni zobaczą zupełnie nieznane zdjęcie portretowe, przedstawiające Jana Pawła II, gdy miał 69 lat.

W ostatnich latach w Watykanie zmieniono technikę wykonywania portretów świętych i błogosławionych na te uroczyste msze. Podczas gdy wcześniej były one malowane, obecnie na tkaninie drukuje się zdjęcie kandydata na ołtarze lub - w przypadku osoby żyjącej w odległych wiekach - reprodukcję obrazu.