W "Dzienniku Ustaw" opublikowano zmiany w Regulaminie Sądu Najwyższego, podnoszące liczbę etatów sędziowskich w SN ze 120 do 125. Dzięki temu stanowiska będą mogli objąć sędziowie, rekomendowani jeszcze przez poprzednią KRS. Zmiany otwierają też drogę do ogłoszenia ostatniego naboru kompletującego jedną z najwyższych na świecie liczbę etatów w SN.

W sumie o 1/3 więcej

Do niedawna określana przez Prezydenta liczba etatów sędziowskich w SN nigdy nie przekraczała setki. Najwyższa, określona przez Bronisława Komorowskiego wynosiła 93, tuż przed wejściem w życie reformy sądu orzekało w nim zaledwie 76 sędziów.

Reforma podniosła liczbę stanowisk sędziowskich do 120. Mimo że nie wszystkie zostały jeszcze zapełnione (wciąż brakuje kilkunastu z powołanych na 120 stanowisk), Prezydent kilka tygodni temu zaproponował kolejną zmianę - podniesienie liczby sędziów o kolejnych 5 etatów.

Kalkulacja polityczna

Zwiększenie liczby stanowisk pozwoli Prezydentowi na rozwiązanie sprawy grupy sędziów, rekomendowanych do SN jeszcze przez poprzedni skład Krajowej Rady Sądownictwa. Jest takich właśnie pięcioro, czekających aż Andrzej Duda przyjmie od nich ślubowanie od jesieni 2017 i zimy 2018 roku.

Poszerzenie składu SN nie odbije się też istotnie na zwiększeniu udziału w składzie SN sędziów nowych, powołanych już przez nową KRS. Przeznaczając dodatkowe 5 etatów dla sędziów czekających w kolejce Prezydent może ogłosić nabór na 13, a nie tylko 8 wolnych jeszcze stanowisk. Unika przy tym stworzenia stanowisk tzw. sędziów-dublerów, powołanych na stanowiska już zajęte.

Sąd Największy

Po wejściu w życie zmian w regulaminie (za 7 dni) polski Sąd Najwyższy stanie się jednym z największych sądów najwyższej instancji na świecie. W ogromnej Rosji Sąd Najwyższy liczy 115 sędziów, w Rumunii - 101, we Francji i Bułgarii - 85, w Słowacji 84, na Węgrzech - 83, w Czechach - 67, Austrii - 60.

Sądy najwyższe w pozostałych krajach Europy są mniej liczne; Ukraina ma sędziów 48, Chorwacja 39, Szwajcaria 38, Litwa 37, Łotwa 35, Mołdawia 33, Serbia 24, Estonia 19, Dania i Finlandia po 18, Szwecja 16. Trybunał Sprawiedliwości całej Unii Europejskiej liczy zaledwie 28 sędziów i 11 tzw. rzeczników generalnych.

Liczby sędziów SN w krajach anglosaskiej kultury prawnej są jeszcze skromniejsze: brytyjski Supreme Court liczy 12 sędziów, podobnie jest w Irlandii. Sądy Najwyższe w ogromnych Stanach Zjednoczonych i Kanadzie liczą po 9 sędziów, w Australii jest ich tylko 7, w Nowej Zelandii 5.

Liczące niemal 1,4 miliarda obywateli Indie mają Sąd Najwyższy złożony z 31 sędziów. W Izraelu sędziów SN jest 15, na Islandii 9.