Najcenniejsze skarby Książnicy Pomorskiej

Dodano: Niedziela, 8 kwietnia 2018 (09:35)

Książnica Pomorska ma 3514 rękopisów, 22 817 tomów starodruków zawierających ponad 30 tysięcy dzieł. Do tego 282 obrazów, rzeźb, grafik i przedmiotów należących do twórców mających wartość muzealną, ponad 12 tysięcy map, 34 tysiące nut. Biblioteka ma cenny zbiór starodruków z obszaru Pomorza, to księgi i dokumenty pisane po niemiecku lub po łacinie. Ma też ponad 2 tysiące starodruków w języku polskim. Ma też 54 inkunabuły, czyli księgi wydrukowane tuż po wynalezieniu przez Gutenberga ruchomej czcionki. Pochodzą z drugiej połowy XIV wieku.


Radio Muzyka Fakty