Organizacje żydowskie skarżą się na Polskę w Brukseli w związku z decyzją Sejmu zabraniającą uboju rytualnego. W Brukseli odbył się poświęcony tej sprawie szczyt przedstawicieli Europejskiego Kongresu Żydów, Europejskiego Kongresu Rabinów oraz reprezentantów gmin żydowskich w Polsce. Zdecydowano, że zostanie wysłany list ze skargą na Polskę do przewodniczącego Komisji Europejskiej oraz szefa europarlamentu.

Zdaniem sekretarza generalnego Europejskiego Kongresu Żydów Serge’a Cwajgenbauma Polska nadużyła europejskiego prawa. Jako pierwsza i jedyna w Unii nie skorzystała z dopuszczonego prawnie wyjątku od unijnej zasady obowiązkowego ogłuszania zwierząt przed ubojem i nie zagwarantowała prawa do wykonywania praktyk religijnych.

W liście Kongres będzie także apelował o zmiany w unijnym rozporządzeniu. Religijne praktyki europejskich obywateli powinny być wzmocnione i chronione w unijnym rozporządzeniu - powiedział korespondentce RMF FM w Brukseli sekretarz generalny Europejskiego Kongresu Żydów.

Unijne rozporządzenie, które obowiązuje od 1 stycznia tego roku, sprawę zakazu uboju rytualnego pozostawia do decyzji krajom członkowskim.

Posłowie przeciw ustawie dopuszczającej ubój rytualny

Sejm odrzucił w ubiegły piątek rządowy projekt ustawy dopuszczającej ubój zwierząt bez ich ogłuszania, czyli tzw. ubój rytualny. Minister rolnictwa jeszcze przed głosowaniem apelował do posłów, by nie odrzucali projektu. Zwrócił uwagę na straty dla polskiej gospodarki i utratę szansy eksportu mięsa do krajów islamskich i Izraela. Zauważył też, że ubój rytualny dopuszczają inni wielcy producenci żywności w Europie.

(MRod)