Po raz pierwszy w Wenecji zainstalowano na ulicach metalowe bramki, które będą zamykane w razie masowego napływu turystów. W ten sposób miasto przygotowuje się na tłumy oczekiwane w rozpoczęty długi weekend.

Instalacja bramek to jeden z kroków przewidzianych w specjalnym rozporządzeniu władz w sprawie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w dniach turystycznego oblężenia.

Ruch pieszych regulować będzie straż miejska.

Gdy w uliczkach w historycznym centrum, prowadzących do placu Świętego Marka i mostu Rialto gromadzić się będą tłumy, bramki będą zamykane, a ludzie kierowani innymi drogami. Prawo przejścia będą mieli tylko mieszkańcy.

Pierwsze metalowe blokady postawiono między innymi w pobliżu stacji kolejowej.

Od lat w przepełnionej Wenecji dyskutuje się o sposobach ograniczenia tłumów. Władze podkreślają, że nie można nikomu zakazać wjazdu do miasta. Zaczęły natomiast ostatnio podejmować kroki, by napływ ten uregulować.

Wcześniej w ramach eksperymentu wprowadzono, za pomocą urządzeń, liczenie turystów.

(m)