Męska organizacja skautów w Stanach Zjednoczonych zniosła zakaz pełnienia w niej funkcji liderów, instruktorów i płatnych ekspertów przez osoby dorosłe o jawnej orientacji homoseksualnej. Wcześniej, w 2013 roku, zniesiono zakaz przyjmowania do drużyn skautowskich chłopców o jawnej orientacji homoseksualnej. Wówczas zakaz został jednak utrzymany w odniesieniu do dorosłej kadry.

Najnowszą decyzję poparła zdecydowana większość rady kierowniczej założonej 105 lat temu organizacji Boy Scouts of America. Zastrzeżono jednak, że drużyny skautowskie powiązane statutowo z kongregacjami religijnymi mogą nadal nie  dopuszczać gejów w szeregi swej kadry.

Boy Scouts of America mają około 2,5 mln członków w wieku od 7 do 21 lat, skupionych w ponad 100 tysiącach drużyn. Do tego dochodzi 960 tysięcy dorosłych wolontariuszy. Patronat nad 70 proc. drużyn sprawują Kościoły i organizacje religijne, a nad pozostałymi - stowarzyszenia społeczne i oświatowe.

Jak zaznaczono w komunikacie rady kierowniczej Boy Scouts of America, poniedziałkowa decyzja "szanuje prawo organizacji o patronacie religijnym do wybierania takich wolontariuszy, których poglądy są zgodne z ich własnymi".

To kolejna istotna decyzja dotycząca praw gejów w Stanach Zjednoczonych. Pod koniec czerwca Sąd Najwyższy USA orzekł, że obowiązujący w niektórych stanach zakaz zawierania małżeństw przez osoby tej samej płci jest sprzeczny z konstytucją.

(edbie)