​Franciszek, który przebywa w Peru jako pierwszy papież, odwiedził Amazonię. Spotkał się w piątek z tamtejszą ludnością w mieście Puerto Maldonado. "Jesteście żywą pamięcią o misji, którą Bóg powierzył nam wszystkim: troszczyć się o wspólny dom" - mówił. "Musimy przełamać stary model, w którym Amazonia jest uważana za niewyczerpany magazyn państw, a nie bierze się pod uwagę jej mieszkańców" - nawoływał papież.

Papież: Chciałem przybyć tutaj, by zjednoczyć się z waszymi wyzwaniami

W czasie spotkania w obiekcie sportowym wysłuchał relacji mieszkańców krainy o niesprawiedliwości i dyskryminacji, których doświadczają, o wyzysku i "wielu cudzoziemcach", którzy przybywają, by pozbawić ich ziemi.

Przemówienie do reprezentantów ponad 20 ludów Amazonii papież rozpoczął od słów świętego Franciszka z Asyżu: "Pochwalony bądź Panie mój", do których nawiązuje tytuł jego ekologiczno-społecznej encykliki "Laudato si’".

Franciszek wyznał: Bardzo pragnąłem tego spotkania. Dziękuję za waszą obecność i za to, że mi pomagacie widzieć z bliższej odległości w waszych twarzach odbicie tej ziemi.

Jest to oblicze pluralistyczne, nieskończonej różnorodności i ogromnego bogactwa biologicznego, kulturowego, duchowego. My, którzy nie zamieszkujemy tych ziem, potrzebujemy waszej mądrości i wiedzy, aby móc zasmakować - nie niszcząc - skarbu, który zawiera ten region - oświadczył papież.

Dodał następnie: Pochwalony bądź Panie za to wspaniałe dzieło ludów amazońskich i za całą różnorodność biologiczną, którą zawierają te ziemie!.

Mówił o "głębokich ranach" Amazonii i jej ludów. Chciałem przybyć - wyjaśnił - aby zjednoczyć się z waszymi wyzwaniami oraz wraz z wami potwierdzić raz jeszcze stanowczą opcję na rzecz obrony życia, na rzecz obrony ziemi i na rzecz obrony kultur.

"Ludy Amazonii nigdy nie były tak zagrożone na swoich terytoriach, jak ma to miejsce obecnie"

Prawdopodobnie pierwotne ludy Amazonii nigdy nie były tak zagrożone na swoich terytoriach, jak ma to miejsce obecnie - powiedział Franciszek.

Zwrócił uwagę na nową falę przemysłu wydobywczego i silną presję dużych przedsiębiorstw, które - jak mówił - "kierują swoją zachłanność ku ropie naftowej, gazowi, złotu, monokulturom rolno-przemysłowym".

Z drugiej strony - zauważył - zagrożenie dla waszych terytoriów pochodzi także z wypaczenia polityki, która promuje ochronę natury, nie biorąc pod uwagę człowieka, a mianowicie was, amazońskich braci, którzy tu mieszkacie.

Zdajemy sobie sprawę z ruchów, które w imię ochrony puszczy zawłaszczają duże połacie lasów i nimi handlują, tworząc sytuacje ucisku dla rdzennych ludów, dla których w ten sposób znajdujące się tam grunty i zasoby naturalne stają się niedostępne. Ten problem dławi wasze ludy i powoduje migrację młodszego pokolenia - zaznaczył.

Papież apelował o wysiłki na rzecz dialogu z ludami rdzennymi, ratowania ich kultury, języka, tradycji, prawa i duchowości. Wyraził przekonanie, że uznanie i dialog "będą najlepszym sposobem na przekształcenie dawnych relacji, naznaczonych wykluczeniem i dyskryminacją".

Jeżeli przez niektórych jesteście uważani za przeszkodę lub zawadę, w rzeczywistości poprzez wasze życie jesteście krzykiem skierowanym ku takiemu stylowi życia, który nie jest w stanie zmierzyć własnych kosztów
- mówił mieszkańcom Amazonii.

Franciszek podkreśla znaczenie obrony ziemi

Franciszek podkreślił, że "obrona ziemi nie ma innego celu, niż obrona życia. Znamy cierpienie, doznawane przez niektórych z was z powodu emisji węglowodorów, które poważnie zagrażają życiu waszych rodzin i zanieczyszczają środowisko naturalne".

Papież wspomniał też o zanieczyszczeniu środowiska spowodowanym nielegalnym wydobyciem, a także o procederze handlu ludźmi, zniewoleniu siły roboczej i wykorzystywaniu seksualnym.

Apelował o troskę o ludy pierwotne, żyjące w dobrowolnej izolacji, przypominając, że to one są najbardziej podatne na zagrożenia.

Nadal brońcie tych najbardziej bezbronnych braci. Ich obecność przypomina nam, że nie jesteśmy absolutnymi panami całego stworzenia i że nie możemy rozporządzać dobrami wspólnymi w rytmie zachłanności konsumpcji -
apelował papież Franciszek.

Wskazywał że "Amazonia, oprócz tego, że jest zasobem bioróżnorodności, jest także zasobem kulturowym, który musi zostać zachowany w obliczu nowych kolonializmów".

Mówił o potrzebie szczególnej ostrożności, aby "nie dać się zniewolić kolonializmom ideologicznym, udającym postęp, które stopniowo wchodzą i niszczą tożsamości kulturowe oraz ustanawiają mentalność jednolitą, dominującą, lecz słabą".

Franciszek zauważył, że wielu misjonarzy i misjonarek zaangażowało się w pracę na rzecz ludów amazońskich i obrony ich kultury. Czynili to zainspirowani Ewangelią - dodał.

Zapewnił, że dla Kościoła ważne są problemy ludności tej części świata i dlatego, jak wyjaśnił, zwołał na przyszły rok Synod dla Amazonii.

Reprezentantom rdzennej ludności papież wręczył swą encyklikę "Laudato si'" w ich lokalnych językach. 

"Nie można odwracać głowy w obliczu przemocy wobec kobiet"

Papież Franciszek powiedział, że nie można odwracać głowy od przemocy wobec kobiet. Nie da się jej znormalizować wspierając kulturę macho - mówił w czasie spotkania z ludnością regionu Madre de Dios w Amazonii.

Pozwólcie, że skupię się na bolesnym temacie. Przyzwyczailiśmy się używać terminu "handel ludźmi", ale w rzeczywistości powinniśmy mówić o niewolnictwie: niewolnictwie pracy, niewolnictwie seksualnym, niewolnictwie dla zysku - oświadczył papież, zwracając się do mieszkańców w mieście Puerto Maldonado.

Nawiązując do nazwy regionu Madre de Dios, Franciszek dodał: Z bólem zauważamy, że na tej ziemi, która znajduje się pod opieką Matki Bożej, wiele kobiet jest w ten sposób pozbawionych wartości, pogardzanych i narażonych na niekończącą się przemoc.

Przemocy wobec kobiet nie da się znormalizować, wspierając kulturę macho, która nie akceptuje roli kobiet jako czynnych uczestniczek w naszych wspólnotach. Nie możemy odwracać głowy i pozwolić, aby tak wiele kobiet, zwłaszcza nastoletnich, było znieważanych w ich godności - podkreślił papież.

W ośrodku duszpasterskim w Puerto Maldonado Franciszek zjadł obiad z grupą przedstawicieli ludności Amazonii.

(ph)