Rząd Nepalu chce zorganizować jeszcze w tym miesiącu swoje posiedzenie w obozie bazowym u stóp najwyższej góry świata - Mount Everest. Chce w ten sposób zwrócić uwagę na zagrożenie, jakim jest dla Himalajów ocieplanie się klimatu.

Posiedzenie odbędzie się przed zaplanowanym na grudzień szczytem klimatycznym w Kopenhadze, na którym ma zostać wypracowane nowe porozumienie, zastępujące Protokół z Kioto, wygasający w 2012 roku.

Nepal wyśle w przyszłym miesiącu do Kopenhagi kilku słynnych himalaistów, aby przedstawili problem topnienia lodowców, ulew i pożarów lasów. Nepalski minister zaapelował również do zdobywców Everestu z całego świata, aby w rynsztunku wspinaczy pojawili się w Międzynarodowym Dniu Gór 11 grudnia w Kopenhadze, by w ten sposób zwrócić uwagę delegatów szczytu klimatycznego na zagrożenia, jakie ocieplenie się klimatu niesie dla całego pasma Himalajów i dolin zasilanych wodami z lodowców.