Saudyjski duchowny Aed al-Korani ogłosił fatwę, która pozwala kobietom noszącym nikab lub burkę chodzić z odsłoniętą twarzą, tam gdzie prawo tak nakazuje. "Nie powinniśmy się przeciwstawiać ludziom w kraju, w którym mieszkacie, aby nie narażać się na problemy. Powinniśmy być elastyczni, ponieważ religia przystosowuje się do czasów, do miejsc, do pilnych wymogów" - powiedział.

Duchowny odpowiedział w ten sposób na pytanie zadane mu telefonicznie przez pewną pobożną wyznawczynię islamu mieszkającą we Francji. W przypadku, kiedy odbywamy podróż w celach turystycznych lub wyjeżdżamy na studia, a muzułmanka znajdzie się w kraju, gdzie nieprzestrzeganie zakazu noszenia nikabu ma negatywne następstwa, lepiej, aby muzułmańska kobieta odsłoniła twarz - powiedział al-Korani. Przypomniał, że eksperci islamscy już w przeszłości wypowiadali się w tym duchu.

Jednocześnie duchowny ten zwrócił się do rządu francuskiego z prośbą o ponowne rozpatrzenie sprawy zakazu zasłaniania twarzy przez kobiety.

Nikab, który noszą niektóre kobiety w krajach arabskich, nie zakrywa oczu, podczas gdy burka noszona w Afganistanie ma jedynie otwór na oczy.