Rządząca w Kirgistanie partia Ak Żoł jednogłośnie opowiedziała się za likwidacją amerykańskiej bazy Manas pod Biszkekiem. Proprezydenckie ugrupowanie ma w 90-osobowym parlamencie 71 deputowanych. Jutro Żogorku Kenesz zajmie stanowisko w tej sprawie.

Baza Manas została założona w 2001 r. dla wsparcia operacji antyterrorystycznej w Afganistanie; jest to jedyna baza USA w Azji Środkowej. Na początku lutego władze w Biszkeku oznajmiły, że nie pozwolą dłużej USA i ich sojusznikom z NATO na korzystanie z tej instalacji wojskowej. Decyzja ta zbiegła się z udzieleniem Kirgistanowi przez Rosję, wrogo patrzącą na amerykańską obecność w Azji Centralnej, 2 miliardów dolarów kredytu