Rosyjska Duma Państwowa przyjęła uchwałę o amnestii, która obejmie m.in. aktywistów Greenpeace, zatrzymanych po proteście na Morzu Barentsa i oskarżonych przez Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej o chuligaństwo.


Uchwała zainicjowana przez prezydenta Rosji Władimira Putina wejdzie w życie z chwilą opublikowania jej przez rządową "Rossijską Gazietę" i parlamentarną "Parliamientską Gazietę", co - jak się oczekuje - nastąpi w piątek.

Poza ekologami z Greeenpeace'u z amnestii skorzystają też członkinie punkrockowej grupy Pussy Riot, Nadieżda Tołokonnikowa i Maria Alochina, które skazano za wykonanie antyprezydenckiego utworu w moskiewskim soborze Chrystusa Zbawiciela.

Amnestia jest poświęcona 20. rocznicy uchwalenia konstytucji Federacji Rosyjskiej. Szacuje się, że dzięki niej na wolność wyjdzie 25 tys. osób.