Imigranci z krajów-nowych członków Unii Europejskiej może sparaliżować Wielką Brytanię – ostrzega tygodnik „Mail on Sunday”, który dotarł do tajnego dokumentu brytyjskiego MSW.

Mówi on, że utrzymanie napływu imigrantów na obecnym poziomie może spowodować niewydolność systemu świadczeń socjalnych, zablokować budownictwo mieszkań komunalnych i system szkolnictwa.

Wśród negatywnych skutków zalewu imigrantów wymienia się konieczność zatrudnienia „armii nauczycieli” angielskiego, obawy przed obniżaniem płac miejscowym pracownikom – wszak na pracę zawsze są chętni z zagranicy, a także przeciążenie funduszy lokalnych.

Autorką dokumentu jest wiceminister spraw wewnętrznych Joan Ryan – ta sama, która wcześniej ostrzegała przed pełnym otwieraniem rynku pracy dla imigrantów z Rumunii i Bułgarii po wstąpieniu tych krajów do Wspólnoty.

Liczbę imigrantów z nowych krajów Unii w Wielkiej Brytanii szacuje się na 600 tysięcy. Według tygodnika, w przyszłym roku rząd spodziewa się przyjazdu 140 tysięcy kolejnych.