W nocy ostatecznie podpisano umowę koalicyjną między Zjednoczeniem Chrześcijańsko Narodowym, Ruchem Społecznym AWS, Porozumieniem Polskich Chrześcijańskich Demokratów i Ruchem Odbudowy Polski. Ustalono też zasady kwalifikacji kandydatów na listy wyborcze.

Zgodnie z tymi zasadami, do zgłoszenia kandydata należy dołączyć między innymi oświadczenia czy przeciw niemu nie toczy się postępowanie karne lub lustracyjne. Według wcześniejszych ustaleń dla RS AWS przypadło 17

pierwszych miejsc w okręgach wyborczych i po 8 dla ZChN, PPChD i 

ROP. Ustalenia te przyjęto w sobotę w nocy podczas spotkania, w którym uczestniczyli liderzy partii tworzących komitet AWSP i m.in. szef komitetu prof. Andrzej Wiszniewski i szef sztabu komitetu Adam Bachleda-Curuś.

10:00