Rosji udało się odłożyć w czasie spłatę swojego długu zagranicznego.

Klub Paryski zgodził się, by Moskwa oddała do końca przyszłego roku

600 milionów dolarów zamiast ustalonych wcześniej 8 miliardów.

O restrukturyzacji zadłużenia po Związku Radzieckim Rosjanie rozmawiali

w Paryżu od czwartku.

Negocjacje stały się możliwe dzięki decyzji Międzynarodowego Funduszu

Walutowego. Przyznał on Rosji kredyt w wysokości czterech i pół

miliarda dolarów.