Senat przyjął nowelizację konstytucji, która zakazuje kandydowania do parlamentu osobom skazanym prawomocnym wyrokiem na więzienie za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego. Zmiany mają obowiązywać od następnej kadencji.

Za wprowadzeniem zmian do ustawy zasadniczej opowiedziało się 61 senatorów; 3 było przeciw; 16 osób się wstrzymało. W głosowaniu wzięło udział 80 senatorów.