Urząd Marszałkowski w Toruniu zaczął wypłacać odszkodowania klientom upadłego biura podróży Open Travel. Lista uprawnionych do odbioru pieniędzy jest już gotowa. Nie wszyscy jednak odzyskają taką samą część.

Najwięcej dostaną ci, którzy zawarli umowę z Open Travel po 1 sierpnia 2006 roku. Zostanie im wypłacone 75 procent kwot, które przepadły w wyniku bankructwa biura podróży. 15 procent kwot dostaną natomiast ci klienci biura, którzy umowy z nim zawarli przed 1 sierpnia ubiegłego roku.

Wynika to z tego, że biuro - które ogłosiło upadłość we wrześniu 2006 roku - miało dwie polisy ubezpieczeniowe, które opiewały na różne sumy gwarancyjne. Urząd Marszałkowski zatrudnił na umowę-zlecenie 11 wykwalifikowanych księgowych, którzy przez 2-3 najbliższe dni będą dokonywali przelewów na konta poszkodowanych, których jest 3774.