Naczelny Komitet Wykonawczy PSL powołał także specjalną grupę roboczą do rozmów w sprawie koalicji z Platformą Obywatelską. W jego skład – oprócz Jarosława Kalinowskiego i Waldemara Pawlaka – wejdą Marek Sawicki, Eugeniusz Grzeszczak i Ewa Kierkowska.

Waldemar Pawlak zasugerował także jakimi resortami może się interesować PSL. To było coś w rodzaju zagadki: Mówimy o pewnych obszarach zainteresowania i dlatego używałem tutaj w miarę możliwości słów, które nie powtarzają się w nazwach resortów. Żebyśmy mówili o wrażliwości społecznej, o naturze, o środowisku, o przedsiębiorczości - mówił tajemniczo Pawlak. Nie były to konkretne resorty, ale mimo wszystko da się z tego odczytać jakieś intencje. Na pewno chodzi o ministerstwo rolnictwa, może środowiska i gospodarki.