Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepisy, zobowiązujące spółdzielnie mieszkaniowe do przenoszenia własności lokali na swoich członków, są niezgodne z konstytucją. Sejm został zobowiązany do poprawienia regulacji w ciągu roku.

Podczas środowej rozprawy Trybunał Konstytucyjny badał przepisy, które pozwalają na karanie członków zarządów spółdzielni, jeśli mimo ustawowego obowiązku nie pozwalają oni członkom spółdzielni na uzyskanie własności lokali.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia zwrócił się również do Trybunału z pytaniem o konstytucyjność zasady, zgodnie z którą spółdzielca jedynie po uregulowaniu kosztów wybudowania mieszkania może stać się jego pełnym właścicielem. Zdaniem łódzkiego sądu, to wywłaszczenie spółdzielni z jej mienia, za które powinna ona uzyskać odszkodowanie lub cenę proporcjonalną do obecnej wartości rynkowej mieszkań.

Reprezentujący stanowisko Sejmu, Łukasz Zbonikowski bronił uchwalonych w poprzedniej kadencji przepisów. Podkreślał, że za takim rozwiązaniem opowiadała się sejmowa większość, czyli wszystkie kluby parlamentarne za wyjątkiem Lewicy.