We wrześniu prokuratorzy i archeolodzy Instytutu Pamięci Narodowej wrócą na Łączkę - kwaterę "Ł" na warszawskich Powązkach Wojskowych. Od 3 lat szukają tam szczątków ofiar komunistycznego terroru - m.in generała Fieldorfa "Nila" i rotmistrza Witolda Pileckiego.

We wrześniu tego roku, czyli już za kilka tygodni, rozpoczną się prace na Łączce, które będą kontynuacją tych działań poprzednich. W czasie prac, które planujemy na ok. dwa tygodnie, chcemy w sposób bardzo precyzyjny zakreślić, gdzie kończą się pochówki więzienne. To jest niezwykle ważne przed ostatecznym etapem, w czasie którego wydobędziemy w przyszłości szczątki pozostałych bohaterów - powiedział dziennikarzom profesor Krzysztof Szwagrzyk kierujący poszukiwaniami.

Proszę pamiętać, że jest to dosyć duże przedsięwzięcie, czyli przeprowadzenie takich prac ekshumacyjnych. To wymaga poczynienia szczegółowych ustaleń z zespołem biegłych sądowych, z zespołem specjalistów biorących udział w czynnościach, jak również wymaga ustaleń poczynionych z powiatowym inspektorem sanitarnym w mieście stołecznym Warszawa - oświadczył prokurator IPN Marcin Gołębiewicz, pełniący funkcję naczelnika Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie.

Głównym problemem przy pracach na Łączce są na tym etapie groby z lat 80., pod którymi znajdują się szczątki ofiar z lat 40. i 50. W obecnym porządku prawnym nie można przenieść tych grobów bez zgody rodzin pochowanych tam osób, co ze względu na liczbę krewnych - w ocenie IPN - jest zadaniem niewykonalnym. Instytut chce takiej zmiany prawa, by nie tylko umożliwić dalsze ekshumacje na Łączce, ale również budowę w tym miejscu Panteonu Narodowego, mającego być wyrazem czci dla żołnierzy podziemia. Sposobem przezwyciężenia wszystkich trudności będzie nowelizacja dwóch ustaw: o grobach i cmentarzach wojennych oraz o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Prace nad odpowiednią inicjatywą ustawodawczą prowadzi Kancelaria Prezydenta.

(mn)