Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński został przewodniczącym Komitetu ds. Pożytku Publicznego. We wtorek na tę funkcję powołał go prezydent Andrzej Duda. "Pierwszy raz w historii urząd mający współpracować z trzecim sektorem został umocowany tak wysoko w strukturach władzy" - powiedział Gliński.

Komitet ds. Pożytku Publicznego to nowa instytucja, która ma wzmocnić współpracę między ministerstwami w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Komitet ma m.in. opiniować wszystkie projekty, które w jakikolwiek sposób dotyczą społeczeństwa obywatelskiego.

W składzie Komitetu znajdą się reprezentanci poszczególnych ministerstw w randze sekretarzy stanu. Komitet powstał na mocy ustawy o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO). 

Jestem przekonany, że ta ustawa (o Narodowym Instytucie Wolności, powołująca Komitet ds. Pożytku Publicznego - PAP) w sposób bardzo zdecydowany przyczyni się do tego, aby ta dziedzina funkcjonowania naszego państwa i polskich realiów ustrojowych działała jak najlepiej - powiedział Duda.

Jak podkreślił prezydent, jest to niezwykle ważne dla rzeczywistej realizacji bardzo ważnej zasady ustrojowej, czyli zasady pomocniczości.

Mówi ona, że sprawy powinny być załatwiane najlepiej przez samych obywateli, jak najbliżej obywateli. Dopiero wtedy, kiedy ten element obywatelski - z uwagi na charakter spraw, ich rozmiar, czy z uwagi na to jak bardzo są kosztowne - nie jest w stanie ich zrealizować, dopiero wówczas podmioty władzy publicznej powinny te sprawy przejmować. I temu właśnie służyć ma działalność organizacji pożytku publicznego, organizacji pozarządowych - stwierdził Duda.

"Działalność organizacji pozarządowych musi być wspierana"

Prezydent zaznaczył, że wsparcie dla organizacji pożytku publicznego powinno być realizowane w sposób mądry, zaś nadzór nad tym zadaniem będzie sprawował wicepremier i minister kultury Piotr Gliński.

Jest to funkcja bardzo ważna dla budowania społeczeństwa obywatelskiego, bardzo ważna dla realizacji zadań ustrojowych państwa, bo to jest także element realizacji zadań ustrojowych państwa, zadań publicznych - mówił o przewodniczącym Komitetu prezydent.

Duda podkreślił, że cieszy się, iż funkcję tę przyjął właśnie wicepremier Gliński.

Pan, chyba z wszystkich członków rządu, ma w tej chwili największe doświadczenie jeżeli chodzi o tego typu działalność - mówił prezydent. Przypomniał także, że przed 2015 rokiem Piotr Gliński "przez cały szereg lat prowadził działalność w różnego rodzaju organizacjach pozarządowych", związanych m.in. z ochroną środowiska.

Ma pan profesor tutaj bardzo duże doświadczenie (...). Jestem przekonany, że trudno znaleźć osobę, która to zadanie mogłaby lepiej niż pan profesor jako wicepremier wypełnić
- powiedział Andrzej Duda.

Powstanie Komitetu ds. Pożytku Publicznego to przeniesienie na najwyższy poziom polityczny i ustrojowy centrum decyzyjnego w sprawach polityki rządu wobec organizacji pozarządowych. Pierwszy raz w historii urząd mający współpracować z trzecim sektorem został umocowany tak wysoko w strukturach władzy. Świadczy to o dużej wadze, jaką rząd przywiązuje do roli organizacji społecznych w demokracji. Bardzo dziękuję pani premier i mojemu obozowi politycznemu za zaufanie, którym mnie obdarzono - powiedział wicepremier Piotr Gliński. 


(ph)