87 tys. maturzystów pisze egzamin z geografii. Jest to najchętniej wybierany przedmiot na maturze; w tym roku chęć zdawania geografii zadeklarowało około 22 proc. młodych ludzi. Na drugim miejscu, znalazła się biologia; w tym roku zdawało ją 19 proc. maturzystów (egzamin był 10 maja). Na trzecim, wiedza o społeczeństwie, wybrało ją 16 proc. maturzystów (egzamin był 9 maja).

Więcej niż połowa zdających w piątek egzamin z geografii - 53 tys. - sprawdza swoją wiedzę

na poziomie podstawowym. Pozostali na poziomie rozszerzonym.

Po południu przeprowadzony zostanie egzamin z wiedzy o tańcu. Rozpocznie się on o godz. 14. Wiedza o tańcu należy z kolei do przedmiotów najrzadziej wybieranych przez maturzystów. Chęć zdawania egzaminu z wiedzy o tańcu zadeklarowało 83 młodych ludzi. 54 z nich chce go zdawać na poziomie podstawowym.

Egzaminy z geografii i wiedzy o tańcu na poziomie podstawowym potrwają po 120 minut; na poziomie rozszerzonym: z geografii - 150 minut, z wiedzy o tańcu - 180 minut.

Maturzyści muszą przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Egzaminy z tych przedmiotów są obowiązkowe na poziomie podstawowym. Chętni mogą je zdawać także na poziomie rozszerzonym. Maturzysta może wybrać też do sześciu przedmiotów dodatkowych.Maturzyści muszą jeszcze zdać dwa obowiązkowe egzaminy ustne - z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Pisemna sesja maturalna potrwa do 24 maja, ustna - do 27 maja.