Wieczorem w Sopocie Kazimierz Marcinkiewicz spotkał się Donaldem Tuskiem. Premier rozmawiał z liderem opozycji o pracach nad ustawami podatkowymi, o finansach publicznych i swobodzie działalności gospodarczej. Efekty tych rozmów nie są znane.

Premier podsumował spotkanie krótkim stwierdzeniem: „rozmowy były bardzo owocne”.