Obwodnice małopolskich miast nie po drodze z planami Ministerstwa Transportu. Jedyne, jakie będą realizowane, to wschodnie obejście Krakowa i odcinek S7 między Lubniem a Rabką. Na resztę zabrakło pieniędzy.

Pecha ma obwodnica Zabierzowa. Kiedyś jej budowa blokowana była przez przepisy w umowie koncesyjnej dotyczącej płatnej autostrady A4 Kraków- Katowice. Droga ta była uznawana za konkurencyjną. Teraz nie mówi się już o konkurencyjności, tylko o braku pieniędzy.

Z tego samego powodu mieszkańcy Zatora codziennie będą oglądać dziesiątki tysięcy samochodów mknących przed ich oknami.

Obwodnicy nie będzie również w Słomnikach i Skawinie, czyli miejscach, gdzie kierowcy stoją w korkach, aby przejechać przez centrum tych miast.

Interpelacja do ministra

Małopolski poseł Andrzej Adamczyk z PiS złożył interpelację do ministra transportu Sławomira Nowaka, w której pyta o kryteria wyboru obwodnic do realizacji w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015. Według niego, decyzja była polityczna.  

Dzisiaj wybiera się inwestycje do realizacji według uznania polityków, a nie kolejności wynikającej z potrzeb logistycznych, natężenia ruchu czy innych obiektywnych przesłanek. Dzisiaj działają spółdzielnie polityczne, które wygrywają inwestycje dla swoich regionów - uważa Adamczyk.
 
Jak przypomina, podczas prac nad zmianą uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego "Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015" wprowadzono do niego 11 inwestycji obwodnicowych proponowanych przez ministra transportu.

Adamczyk uznał, że jednym z przykładów upolitycznienia tej listy było umieszczenie na niej dwóch obwodnic znajdujących się w ciągu planowanej drogi ekspresowej S11 na terenie woj. wielkopolskiego: Ostrowa Wielkopolskiego i Jarocina, a żadna z planowanych obwodnic nie znajduje się w Małopolsce.  

Na liście inwestycji drogowych przewidzianych do realizacji w latach 2014-2020 przyjętej przez rząd w czerwcu tego roku znajdują się dwa projekty na terenie woj. małopolskiego: drugi odcinek wschodniej obwodnicy Krakowa w ciągu drogi ekspresowej S7 oraz odcinek tej trasy między Lubniem i Rabką, czyli na "zakopiance". Ich łączna wartość jest szacowana na 4,3 mld zł.  

(mpw)