Profesorowie Ewa Łętowska i Andrzej Rzepliński są kandydatami na prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Takiego wyboru dokonali sędziowie TK i przedłożyli je prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu. Nowy prezes obejmie funkcję po 2 grudnia, gdy zakończy się dziewięcioletnia kadencja Bohdana Zdziennickiego.

Łętowska była pierwszym w Polsce Rzecznikiem Praw Obywatelskich, orzekała także w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Rzepliński wiele lat działał w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Był współautorem pierwszej ustawy lustracyjnej i ustawy o IPN.

Jak dowiedział się dziennikarz PAP w biurze Trybunału, Zgromadzenie Ogólne Sędziów dokonało wyboru już 13 lipca, ale jego wynik przedłożyło prezydentowi dopiero dzisiaj, bo wcześniej nie był on zaprzysiężony. Swoją decyzję prezydent Komorowski powinien ogłosić do grudnia.