Leszek Suski, który został także nowym Szefem Obrony Cywilnej Kraju, zastąpił na stanowisku odwołanego w poniedziałek komendanta głównego PSP nadbryg. Wiesława Leśniakiewicza. Informację podało dziś MSWiA.

Leszek Suski, który został także nowym Szefem Obrony Cywilnej Kraju, zastąpił na stanowisku odwołanego w poniedziałek komendanta głównego PSP nadbryg. Wiesława Leśniakiewicza. Informację podało dziś MSWiA.
St. bryg. Leszek Suski /Bartłomiej Zborowski /PAP

St. bryg.  Leszek Suski urodził się 31 grudnia 1957 r. Służbę w Państwowej Straży Pożarnej zaczął w latach 80. Jest absolwentem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Pełnił służbę m.in. w Katedrze Taktyki i Dowodzenia SGSP, był także dowódcą zmianowym i p.o. dowódcy Jednostki nr I w Warszawie.

Nowy komendant od 18 lat pracuje w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. W latach 2002-2005 został oddelegowany do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, później pełnił funkcję I Zastępcy Komendanta Głównego PSP.

Leszek Suski był też sejmowym ekspertem do spraw ochrony przeciwpożarowej i zarządzania kryzysowego.

(dp)