Żołnierze żandarmerii wojskowej w Elblągu zatrzymali żołnierza, pracowników cywilnych wojska oraz przedsiębiorców w związku z podejrzeniem korupcji przy realizacji zamówień publicznych. Do przyjmowania łapówek miało dochodzić w latach 2014-2016.

Zatrzymań dokonano na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz mazowieckiego. Żandarmeria na razie nie podaje o jaką jednostkę chodzi. Na chwilę obecną wiadomo, że żołnierz oraz pracownicy wojska są podejrzani o przyjmowanie łapówek.

Dotychczasowe ustalenia wskazują na działania funkcjonariuszy publicznych z jednostek i instytucji wojskowych polegające m.in. na przyjmowaniu przez żołnierza oraz pracowników wojska korzyści majątkowych oraz na przekraczaniu przez nich uprawnień zmierzających do niekorzystnego rozporządzania mieniem Skarbu Państwa - mówi ppłk Paweł Durka, rzecznik prasowy Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej.

Nieprawidłowości dotyczyły przede wszystkim realizacji w latach 2014-2016 przetargów publicznych dotyczących inwestycji i remontów realizowanych przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie na rzecz jednostek i instytucji podległych Ministrowi Obrony Narodowej.

(łł)