Sejmik Województwa Śląskiego na nadzwyczajnym spotkaniu zdecydował, że przeznaczy 1,2 mln zł na pomoc dla poszkodowanych przez trąbę powietrzną mieszkańców trzech gmin powiatu częstochowskiego.

Początkowo samorząd województwa zapowiadał świadczenia w wysokości 5-10 tys. zł na jedną poszkodowaną rodzinę. W sumie w gminach Kłomnice, Mstów i Rędziny takich rodzin jest ok. 740. Ostatecznie uznano jednak, że środki będą przekazane wójtom, a ci podzielą je w zależności od potrzeb i szacunków strat.

Samorząd wojewódzki deklaruje także pomoc w sytuacji, kiedy podsumowane zostaną m.in. straty w uprawach rolnych.

Daniel Tresenberg z biura prasowego śląskiego Urzędu Marszałkowskiego poinformował, że pieniądze od samorządu nie są przeznaczone na konkretne cele i mogą służyć zaspokojeniu

różnych potrzeb poszkodowanych.

Jak informowały wcześniej służby wojewody śląskiego, rządowa pomoc w wysokości 15 mln zł, może być wykorzystana wyłącznie na odbudowę budynków mieszkalnych, których w tych trzech gminach trąba powietrzna zniszczyła 109. W piątek na ten cel będzie przekazane wójtom ponad 2,7 mln zł, bo na tyle oszacowano wstępnie koszt ich odbudowy.

Pomoc z puli 15 mln zł mają otrzymać też mieszkańcy innych gmin powiatu częstochowskiego, których domy zostały uszkodzone w wyniku niedzielnego gradobicia. Natomiast obiekty gospodarcze i infrastruktura mają być odtwarzane m.in. z puli 10 mln zł, które PZU przekaże częstochowskiej Caritas, niezależnie od standardowych wypłat odszkodowań.

We wtorek z puli przekazanych przez rząd, poszkodowane rodziny otrzymały już zaliczki w wysokości do 6 tys. zł na odbudowę domów.