43 tysiące telefonów komórkowych, w tym ponad 2100 luksusowych, zamawia rząd dla urzędników. Dodatkowo przewidziano zakup ponad 9 tysięcy modemów bezprzewodowych. Sprzęt w ciągu 4 lat ma trafiać do wszystkich urzędników - od Kancelarii Premiera, przez ministerstwa i urzędy wojewódzkie, aż po państwowe archiwa czy Wyższy Urząd Górniczy.

W sumie gigantyczny przetarg przewiduje zakup 42 955 aparatów i 9 210 bezprzewodowych modemów.

Aparaty telefoniczne podzielone są na cztery grupy. Pierwsza, to telefony, których cena u wykonawcy nie przekracza 700 złotych netto. Druga - w przedziale 700 - 1500 złotych netto, trzecia - 1500 - 3000, czwarta - powyżej 3000 zł netto. Modeli tej ostatniej grupy dostępnych na rynku jest kilka. To najnowocześniejsze i najbardziej luksusowe aparaty z dotykowymi ekranami.

Liczba zakupywanych telefonów i modemów uwzględniająca wymianę sprzętu po 24 miesiącach

Nazwa Maksymalna liczba przewidywana do końca umowy
Aparaty telefoniczne do obecnych aktywacji głosowych 34 087
Aparaty telefoniczne do możliwych aktywacji głosowych 8 868
Aparatów telefonicznych razem, w tym: 42 955
Z grupy I 21 474
Z grupy II 12 888
Z grupy III 6479
Z grupy IV 2114
Modemów do bezprzewodowego 9210

Rządowe zamówienie poza aparatami telefonicznymi przewiduje też abonamenty. W tej części przetargu wymieniono między innymi:

- ilość minut połączeń wychodzących krajowych: 39 000 696

- ilość minut roamingu: 951 028

- ilość SMS: 5 879 612

- ilość MMS: 175 855

Nie wiadomo, ile będzie kosztował ten gigantyczny zakup. W dokumentach przetargowych podano jedynie wartość wadium - 700 tysięcy złotych.