Około czterystu uczniów ewakuowanych z budynku szkolnego w Jarosławcu na Lubelszczyźnie. Podczas prac remontowych natrafiono bowiem na niewybuch, pochodzący prawdopodobnie z czasów II wojny światowej. Teren zabezpieczyła policja, a na miejsce wezwano ekipę saperów z jednostki wojskowej w Chełmie.

Dyrektor szkoły podstawowej Agnieszka Hertz poinformowała, że na niebezpieczne znalezisko natrafiono podczas zrywania starej nawierzchni chodnika przed szkołą. Robotnicy znaleźli w ziemi skorodowany pocisk moździerzowy. Ewakuowano wszystkich uczniów podstawówki i gimnazjum, znajdujących się w budynku.