Od września pierwsze dziewczyny będą uczyć się w jedynym w Polsce liceum lotniczym w Dęblinie. Fama o otwarciu dla nich drzwi szkoły rozeszła się błyskawicznie. Już złożono 20 podań, trzy panie przeszły wyjątkowo trudne testy fizyczne, na których zazwyczaj odpada połowa kandydatów.

Panie, które już przeszły badania mają duże szanse, aby dostać się do naszej szkoły. Pod względem psychofizycznym i intelektualnym są wręcz wybitne - mówi dyrektor liceum podpułkownik rezerwy Janusz Ziółkowski.

Dyrektor dodaje, że uczennice liceum w przyszłości mogą być pilotkami F16. Przyjmując kandydata do liceum lotniczego stawiamy mu takie zdrowotne wymagania, aby w przyszłości mógł być pilotem samolotów naddźwiękowych - mówi podpułkownik. Z Kasią Wieczorek, która pomyślnie przeszła testy, rozmawiał reporter RMF FM Łukasz Wysocki:

Jak na koleżanki reagują uczniowie liceum? Nabór dziewczyn polepszy nasze samopoczucie. Może nawet będziemy chcieli im zaimponować - mówi jeden z chłopców.

Dodajmy, że praktycznie 100 procent absolwentów liceum lotniczego w Dęblinie dostaje się do Wyższej Szkoły Sił Powietrznych.