W jednym z zadań na maturze z geografii (poziom rozszerzony) znalazł się błąd. Centralna Komisja Egzaminacyjna przyznała, że w zadaniu 12. umieszczono dwa identyczne wykresy. W rozmowie z reporterem RMF FM Mariuszem Piekarskim przedstawicielka komisji zapewniła, że uczniowie nie ucierpią na skutek pomyłki.

Zadanie nr 12 polegało na rozpoznaniu wykresów klimatycznych i przyporządkowania do każdego z nich odpowiedniej formacji roślinnej. Wykresy 3 i 4 są jednak identyczne.

Przy ocenie będą brane pod uwagę tylko trzy wykresy. Za ich prawidłowe rozwiązanie uczeń uzyska maksymalną liczbę punktów (2).

Błąd powstał najpewniej na etapie graficznego przygotowania arkuszy egzaminacyjnych - powiedziała Lucyna Grabowska z CKE. Grafik najprawdopodobniej podczas przygotowywania arkuszy dwa razy wkleił ten sam wykres - dodaje.

Rozszerzoną maturę z geografii zdają 33 tysiące osób.