Podczas prac archeologicznych w gminie Biskupiec odkryto 13 denarów bitych w IX wieku przez władców z dynastii Karolingów. Kilka miesięcy wcześniej w tym samym miejscu odkryto skarb złożony z ponad stu karolińskich monet.

Jak przekazał Łukasz Szczepański z Muzeum w Ostródzie, pozostałą część wczesnośredniowiecznego skarbu odkryto podczas drugiego etapu prac archeologicznych. Przeprowadzono je w sierpniu na tym samym, co uprzednio stanowisku w gminie Biskupiec w powiecie nowomiejskim.

Tym razem było to 12 denarów cesarza Ludwika Pobożnego (814-840) i denar króla Karola Łysego (840-877).

Wcześniej odkryto tam 118 srebrnych monet i ich fragmentów - denary Ludwika Pobożnego i obol Karola Łysego. Obecnie zbiór liczy więc w sumie 131 pozycji inwentarzowych.

Według archeologów znalezisko ma unikatowy charakter, ponieważ to pierwszy skarb denarów karolińskich odkryty na terenie Polski.

Okolice Biskupca, gdzie odnaleziono ten skarb, to dawne pogranicze słowiańsko-pruskie. W IX wieku na tych ziemiach dominowały monety arabskie, używane w obiegu handlowym głównie jako tzw. siekańce. Dotychczas archeolodzy odnajdywali w tej części Europy jedynie pojedyncze monety z tego okresu, które były wybite w mennicach zachodniej Europy.

Trzy takie karolińskie denary odkryto wcześniej w Janowie Pomorskim, w miejscu legendarnego wikińskiego portu i ośrodka handlowego Truso. Z funkcjonowaniem tego emporium i aktywnością wikingów wiążą archeolodzy także skarb spod Biskupca.

Do odkrycia przyczynili się członkowie Stowarzyszenia Detektorystycznego "Gryf", którzy przy pomocy wykrywaczy metalu natrafili na pierwsze dwie monety i fragmenty dwóch kolejnych. Powiadomili oni służby ochrony zabytków i archeologów, którym potem pomagali podczas badań jako wolontariusze.