Watykan i Rosja mają zbliżone poglądy na wiele spraw międzynarodowych - głosi komunikat wydany po spotkaniu papieża Jana Pawła II z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Igorem Iwanowem.

W dokumencie tym nie wspomniano ani słowem, czy dojdzie do wizyty papieża w Rosji. Podczas dzisiejszych rozmów dyskutowano między innymi o sytuacji na Bliskim Wschodzie. Jan Paweł II powtórzył stanowisko Watykanu w sprawie Jerozolimy. Jego zdaniem, święte miasto trzech religii powinno być chronione przez siły międzynarodowe.

Tymczasem przeciwko odwiedzinom papieża w Rosji protestuje tamtejsza cerkiew prawosławna. Patriarcha Moskwy i Wszechrusi Aleksij II podjął próbę zablokowania zaplanowanej na czerwiec wizyty Jana Pawła II na Ukrainie. Taką informację podała dziś agencja Fides, podlegająca watykańskiej kongregacji do spraw misji. Zdaniem agencji, metropolita Wołodymyr Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Moskiewskiego Patriarchatu dostał polecenie od Aleksija II, by napisał list zniechęcający papieża do odbycia czerwcowej pielgrzymki. Agencja Fides powołuje się na anonimowe źródło zbliżone do synodu biskupów rosyjskiego Kościoła prawosławnego. Zdaniem tego anonimowego informatora, w rosyjskiej Cerkwi istnieje silna frakcja sprzeciwiająca się papieskiej pielgrzymce na Ukrainę. Niektórzy patriarchowie obawiają się, że może ona nasilić konflikty religijne na Ukrainie. Od upadku Związku Radzieckiego dochodzi tam do bardzo silnych napięć, nie tylko między grekokatolikami a wyznawcami prawosławia, ale również wewnątrz Kościoła prawosławnego. W ciągu 10 lat ponad 800 z 15 tysięcy prawosławnych parafii wyłamało się spod jurysdykcji moskiewskiego patriarchatu i podporządkowało nie uznawanemu przez Moskwę patriarsze Filaretowi z Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Kijowskiego Patriarchatu albo ukraińskiemu autokefalicznemu Kościołowi prawosławnemu. Do tych konfliktów wewnątrz prawosławia dołącza się jeszcze spór o świątynie, który toczy się między prawosławnymi a grekokatolikami. Grekokatolicy chcą za wszelką cenę odzyskać świątynie zabrane im podczas prześladowań stalinowskich. Właśnie ten ostatni spór jest jednym z powodów, dla których patriarcha Aleksij II nie zgadza się na wizytę papieża w Rosji.

15:05