Jak zachęcić studentów do wybierania trudnych kierunków? - Nowatorski sposób znalazł Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej - na czas studiów przekazał 15-tu żakom laptopy.

Zebrałam opinie obdarowanych studentów i tych, którzy nie mieli tyle szczęścia

Przenośne komputery dostali studenci z najlepszymi wynikami oraz ci, którzy zaczęli studia i zaliczyli I semestr inżynierii chemicznej i procesowej - tłumaczyła prodziekan - Teresa Jamroz.