„Jeszcze w tym roku rozpocznie się proces reformy kolei” - zapewnia minister transportu Jerzy Widzyk.

Prezydent podpisał ustawę o restrukturyzacji PKP. Dzięki temu koleje zostaną najpierw skomercjalizowane i przekształcone w spółkę akcyjną.

"Rynek pasażerski będzie obsługiwała więcej niż jedna firma" - powiedział Krzysztof Celiński, prezes Zarządu PKP. "Nie ma już mowy o PKP jako o monopolu. Powstanie firma, która świadczyć będzie przewozy luksusowe, tzw. kwalifikowane czyli ekspresy, intercity i pociągi pośpieszne. Przewozy lokalne również będzie realizować kilka firm, podobnie jak w Niemczech gdzie 9 procent rynku należy do prywatnych przewoźników.”

Zatrudnienie w PKP w ciągu dwóch lat ma zmniejszyć się o 30 tysięcy osób. Zdaniem związkowców nie oznacza to powiększenia grupy bezrobotnych, ponieważ kolejarze mają zapewniony pakiet socjalny. Poza tym tylko w tym roku z kolei odeszło 15 tysięcy pracowników.

Na zmniejszenie zatrudnienia w PKP potrzeba miliarda stu milionów złotych. W pierwszym okresie pieniądze na to będą pochodzić z kredytów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju i z Banku Światowego.

Posłuchaj relacji warszawskiego reportera RMF FM, Przemysława Marca:

00:00