Posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego chcą uniemożliwić wyłączanie gazu i prądu w trakcie zimy niepłacącym odbiorcom. Projektowi takich zmian są zdecydowanie przeciwne koncerny energetyczne.

"Zapewnienie bezpieczeństwa ciągłych dostaw energii najsłabszym odbiorcom w gospodarstwach domowych w okresie zimowym ma szczególne znaczenie społeczne" - czytamy w uzasadnieniu projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, autorstwa posłów PSL. "Bezpieczeństwo to powinno objąć również rodzinny, które mają trudności z każdorazowym terminowym regulowaniem płatności za dostarczaną energię" - podkreślili parlamentarzyści.

Kluczowy zapis ustawy zakazuje "wstrzymania dostarczania paliw gazowych lub energii do odbiorcy w gospodarstwie domowym w okresie od 1 grudnia do 1 marca, z tytułu nieterminowej zapłaty za świadczone usługi lub pobrane paliwo gazowe lub energię".

Szefowa podkomisji zajmującej się projektem Alicja Olechowska z PO przyznała, że "trudno powiedzieć, jak interpretować tę propozycję" ludowców, bo nie ma jeszcze na jej temat stanowiska rządu, brakuje też - jak dodała - ekspertyz.Tempo realizacji tej ustawy na pewno nie będzie szybkie, bo jest za dużo niewiadomych - dodała.

Koncerny są na "nie"

Minister gospodarki i szef PSL Janusz Piechociński pytany przez o ocenę regulacji powiedział, że wsparcie najuboższych odbiorców jest godne poparcia. Dodał jednak, że projekt wymaga jeszcze dyskusji.

Krytycznie proponowane zmiany oceniają przedstawiciele koncernów energetycznych.Rzeczniczka prasowa RWE Polska SA Anna Warchoł podkreśliła, że projekt jest niekorzystny zarówno dla przedsiębiorstw, jak i pozostałych odbiorców. Zaproponowany przepis nie spełni swojej funkcji socjalnej, ponieważ koszty utrzymania sieci są rozkładane na wszystkich odbiorców i więcej de facto zapłacą solidni odbiorcy, którzy mogą być w gorszej sytuacji materialnej - zaznaczyła Warchoł.

Małgorzata Olczyk z zespołu prasowego PGNiG SA podkreśliła z kolei, że główną konsekwencją przepisów byłby "brak możliwości zachowania dyscypliny płatniczej wobec niesolidnych płatników, nie tylko tych w trudnej sytuacji, ale również dobrze sytuowanych".

(mn)