Rada Bezpieczeństwa ONZ jednomyślnie przyjęła amerykański projekt rezolucji w sprawie Iraku. Dokument przyznaje mandat ONZ międzynarodowym siłom w Iraku pod amerykańskim dowództwem i zachęca społeczność międzynarodową do finansowego wsparcia odbudowy kraju.

Wyniki głosowania uważa się w Stanach Zjednoczonych za pory sukces dyplomatyczny Colina Powella, który zdobył poparcie dla rezolucji, nie oddając kontroli amerykańsko-brytyjsko-polskiej koalicji nad najbliższą przyszłością Iraku przynajmniej do czasu zatwierdzenia konstytucji, przeprowadzenia wolnych wyborów i stworzenia stabilnego rządu.

Równocześnie zauważa się, że przechodząc do porządku dziennego nad poważnymi wciąż różnicami zdań w sprawie rekonstrukcji kraju, dokument nie będzie miał natychmiastowego wpływu na zagraniczne oferty pomocy wojskowej i gospodarczej.

Zgoda ONZ to dobra wiadomość dla polskiej misji w Iraku. Z pewnością ograniczy to tarcia w tej sprawie w samej Unii Europejskiej. Stopniowo miejmy nadzieję przyczyni się też do poprawy bezpieczeństwa i co za tym idzie zwiększy szanse na rozpoczęcie odbudowy kraju, w której powinny uczestniczyć polskie firmy.

06:35