Odszkodowania dla osób, które straciły swe majątki oraz budowa centrum przeciwko wypędzeniom - to dla Eriki Steinbach dwa główne kierunki działania. Została ona ponownie wybrana na przewodniczącą Niemieckiego Związku Wypędzonych.

O swoich priorytetach mówiła dziś na zjeździe w Berlinie. Dla Steinbach sprawy majątkowe są nadal otwarte, ale trzeba je rozwiązać bez stawiania wygórowanych żądań i w zgodzie z publicznym dobrem obu stron. Skrytykowała też działalność Pruskiego Powiernictwa, ale nie na tyle poważnie, by zahamować prace tej organizacji.

Szef Powiernictwa - Rudi Pawelka na tym samym zjeździe zapowiedział, że chce skierować do polskich sądów zbiorowe pozwy o zwrot majątków lub odszkodowanie.

Jeśli odpowiedź będzie negatywna - zamierza zwrócić się do trybunałów międzynarodowych.