Prezydent podpisał tak zwaną ustawę SLIM VAT 3. Jej celem jest uproszczenie regulacji podatkowych i ułatwienie prowadzenia działalności przedsiębiorcom, ale nie tylko. Zmieniają się też zasady darowizn. Przepisy wchodzą w życie etapami - część w lipcu, a inne we wrześniu.

Darowizny

Przepisy wprowadzają nowe stawki kwot wolnych od podatku dla darowizn uzyskanych w ciągu 5 lat. W pierwszej grupie, czyli dla dziadków, rodziców, rodzeństwa i dzieci od 1 lipca kwota wolna ma zostać podniesiona niemal czterokrotnie - mówi Piotr Juszczyk, Główny Doradca Finansowy w firmie inFakt.

Rzeczywiście, od lipca kwota wolna dla grupy pierwszej wzrośnie z 10 434 zł do 35 120 zł. W przypadku grupy drugiej (dalsza rodzina, np. wujkowie czy ciocie) wartość darowizny zwolnionej z podatku wzrośnie z 7 878 zł do 27 090 zł. W przypadku wszystkich pozostałych darczyńców, którzy są zawarci w grupie 3., kwota wolna wzrośnie zaledwie o 400 złotych, z 5 308 zł do 5 733 zł.

Z kodeksów znikają "zrzutki"

Podpisana właśnie przez prezydenta ustawa likwiduje pojęcie zbiórek charytatywnych, które powstało na mocy wcześniej podpisanej przez prezydenta innej ustawy. W wyniku zamieszania legislacyjnego regulacje, które miały wejść w życie 1 lipca, w tym podatek od zbiórek, już tego samego dnia zostaną zniesione na mocy zmian w ustawie wprowadzającej SLIM VAT 3. W praktyce oznacza to, że nie wejdzie w życie podatek od zbiórek publicznych.

Ulga rehabilitacyjna

Zmiany zajdą również w uldze rehabilitacyjnej dla dziadków lub wnuków. Jeśli wnuki będą zajmować się dziadkami, lub dziadkowie wnukami, to opiekunowie od 1 lipca będą mogli z niej korzystać  - mówi ekspert inFaktu.

Ulga prorodzinna

Spore zmiany zachodzą też w przypadku ulgi prorodzinnej. Dotychczas przepisy nie pozwalały na skorzystanie z niej rodzicom samotnie wychowującym dziecko, również niepełnosprawne, jeśli dochód opiekuna przekraczał 56 tys. zł. Teraz osoby samotnie wychowujące dziecko z niepełnosprawnością będą mogły skorzystać z ulgi, nawet jeśli zarabiają więcej niż 56 tys. zł. Jeśli dziecko jest wychowywane przez dwójkę rodziców to stawka ta wynosić będzie 112 tys. zł - mówi Piotr Juszczyk

Nowe stawki podatku z najmu

Ustawa SLIM VAT 3 podnosi także stawkę podatku dla przychodów osiąganych z tytułu najmu. Obecnie płacimy daninę 8,5 proc. za przychód do 100 tys. zł, a powyżej tego progu stawka rośnie do 12,5 proc. Przepisy w ramach ustawy SLIM VAT 3 wprowadzają zmianę, na mocy której dla małżonków kwota opodatkowana 8,5 proc. wynosić będzie 200 tys. zł, niezależnie od tego, który z partnerów będzie rozliczał najem. Jeśli na przykład żona wykaże przychód z najmu wyższy niż 200 tys. zł, to on będzie opodatkowany stawką 12,5 proc. - tłumaczy Piotr Juszczyk.

Przybędzie małych podatników

Znowelizowana ustawa podwyższa w podatku od towarów i usług do 2 mln euro limit wartości sprzedaży (wraz z kwotą podatku), poniżej którego można uzyskać status małego podatnika.

Ułatwienia w fakturowaniu z zagranicy

W obrocie międzynarodowym nie będzie już wymogu posiadania faktury dotyczącej wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przy odliczaniu podatku naliczonego z tego tytułu. Do tej pory było tak, że po nabyciu towarów z zagranicy należało rozpoznać wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i zapłacić od tego podatek. Nie było jednak możliwości odliczenia go gdy nie było faktury. Teraz zostaje to zmienione - mówi ekspert podatkowy. Przepisy pozwolą na rozliczenie wewnątrzwspólnotowe z metodą neutralności podatku VAT nawet, gdy przedsiębiorca nie będzie posiadał faktury od kontrahenta z zagranicy.

Doprecyzowane zostaną też kwestie dotyczące kursów przeliczeniowych dla faktur korygujących. Jeżeli faktura zostanie wystawiona w walucie obcej, to rozszerzona będzie możliwość przeznaczania środków zgromadzonych na koncie VAT na kolejne podatki i opłaty, w tym na podatek od sprzedaży detalicznej.    

Mniej papieru

Ustawa wprowadza też możliwość rezygnacji z paragonów papierowych na rzecz elektronicznych. Od 15 września z tego rozwiązania będą mogli skorzystać wszyscy przedsiębiorcy. Obecnie jest ono dostępne m.in. dla taksówkarzy - wskazuje Piotr Juszczyk. 

Wyższa kwota VAT dla sprzedaży opodatkowanej

SLIM VAT 3 zwiększa kwotę podatku VAT, dla której będzie można uznać, że sprzedaż jest tylko opodatkowana. Wskaźnik sprzedaży mieszanej pozostaje na takim samym poziomie, czyli jeżeli udział sprzedaży opodatkowanej wynosi co najmniej 98 proc., będziemy mogli uznać, że dokonujemy wyłącznie sprzedaży opodatkowanej - pod warunkiem, że podatek VAT nie przekroczy 10 tys. zł, zamiast obecnych 500 zł - tłumaczy Główny Doradca Podatkowy w firmie inFakt.

Opracowanie: