Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów utrzymał 2 mln zł kary nałożonej na Telekomunikację Polską przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Spółka została ukarana za to, że nie zapewniła klientom bezpłatnych połączeń z numerami alarmowymi 112, 997, 998 i 999.

Karę na TP Urząd nałożył w czerwcu 2010 roku. Spółka odwołała się od tej decyzji. W poniedziałek SOKiK utrzymał ją w mocy.

Chodzi o art. 77 Prawa telekomunikacyjnego, zgodnie z którym spółka ma obowiązek zapewnienia użytkownikom swojej sieci bezpłatnych połączeń z numerami alarmowymi. UKE nałożył na TP karę, bo uznał, że operator telekomunikacyjny nie wywiązał się z tego obowiązku.

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wskazał również, że obowiązki wynikające z art. 77 Prawa telekomunikacyjnego mają charakter stały i każda przerwa w dostępie do numerów alarmowych stanowi uchybienie tym obowiązkom, chyba że jest następstwem okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy telekomunikacyjnego - napisał UKE w komunikacie.

Sąd stwierdził ponadto, że wymierzona przez UKE kara nie jest wygórowana. Wyrok nie jest prawomocny.