Komisja Europejska z zadowoleniem reaguje na list ministra Rostowskiego. Komisję cieszy potwierdzenie, że rząd w 2012 r. ograniczy deficyt do 3 proc. PKB, a także gotowość do podjęcia ewentualnie dalszych środków - powiedziała rzeczniczka komisarza Ollego Rehna. Dodała, że nie komentuje jeszcze szczegółowych propozycji i nie ocenia, czy są one wystarczające w celu redukcji deficytu.

Komisja wita z zadowoleniem odpowiedź polskiego rządu i zobowiązanie do respektowania terminu oraz przyjęcia dalszych środków, jeśli będzie to konieczne - powiedziała rzecznika. Skomentowała w ten sposób formalną odpowiedź, jaką minister finansów Jacek Rostowski wysłał do Rehna. List zawiera polskie plany działań na 2011 i 2012 rok w celu redukcji deficytu w 2012 r. Taki termin został wyznaczony Polsce w ramach procedury nadmiernego deficytu.