Czy jedną z przyczyn ostatniej serii pożarów na składowiskach odpadów jest fatalna kondycja finansowa branży śmieciowej? Aż 60 procent przedsiębiorców zajmujących się zbieraniem, przetwarzaniem i odzyskiwaniem odpadów ma kłopoty. To wnioski z opublikowanego raportu Biura Informacji Gospodarczej BIG Infomonitor.

Autorzy badania twierdzą, że przyczyną złej sytuacji całej branży jest wprowadzona w 2013 roku ustawa śmieciowa. Ona zachęcała samorządowców do zlecania odbioru odpadów najtańszym firmom.

W efekcie w Polsce zaczęło powstawiać bardzo dużo małych firm zajmujących się śmieciami. One oferowały najniższe ceny, z czasem zaczęły popadać w kłopoty finansowe i to one mają teraz największe długi. To właśnie na ich wysypiskach najczęściej dochodzi ostatnio do pożarów.

Na czarnej liście niesolidnych dłużników jest teraz aż 13 procent firm z branży śmieciowej. To znacznie gorzej niż w innych branżach.

Na środę, 27 czerwca, zwołano dodatkowe posiedzenie Sejmu, podczas którego posłowie zajmą się pilnymi rządowymi projektami zmian w ustawach dotyczących gospodarki odpadami. 

(j.)