Teraz opłaca się budować mieszkanie korzystając z firmy, która wystawi nam fakturę vatowską z 7-procentowym VAT-em. Wszyscy na tym zarobimy: zarobi gospodarka, firmy budowlane i podatnik - przekonuje Andrzej Raczko, minister finansów.

Tomasz Skory: Jak pański resort zamierza zwracać różnicę między 22 procentami a 7 na materiały budowlane inwestorom indywidualnym?

Andrzej Raczko: Chcemy w tym celu przedstawić specjalna ustawę. Pomysł jest, by przyspieszyć proces legislacyjny, by ta ustawa została zgłoszona przez posłów, mimo że jest opracowywana przez resort finansów, była konsultowana również z innymi resortami. Problem polega na tym, że mechanizm zwracania i naliczania VAT-u dotyczy podatników vatowskich. Natomiast jeśli ktoś sam buduje, tzw. budownictwo gospodarcze, niekoniecznie musi być płatnikiem VAT-u. W związku z tym musi to być oddzielna ustawa. Nad taką ustawą pracujemy, przy czym kwestia jest objęcia wszystkich zainteresowanych tą ustawą i tutaj ta ustawa musi przewidywać przede wszystkich możliwość udowodnienia przez podatnika, że rzeczywiście zakupu takiego materiałów dokonał i to jest jakby jeden problem do rozwiązania. Problem nr 2 to jest mechanizm zwracania. Nr 3 to jest pewna kompensata, którą w przyszłości należałoby wprowadzić z tytułu wpływów podatkowych dla samorządów.

Tomasz Skory: Część podatków otrzymuje samorząd. A z punktu widzenia tych budujących, czy będą jakieś ograniczenia, np. niekorzystanie wcześniej z ulg?

Andrzej Raczko: Niekorzystanie wcześniejsze z ulg byłoby rozwiązaniem, które byłoby przepisem w pewnym sensie dyskryminującym pewną część podatników, a system podatkowy tego nie powinien czynić. Kwestia jest mechanizmu zwrotu i ten zwrot powinien być tak, jak większość zwrotów, związanych z kompensacją podatkową.

Tomasz Skory: Myśli pan, że można jeszcze mówić o pozytywnym stymulowaniu rozwoju budownictwa, kiedy VAT na materiały budowlane sięga 22 procent? Czy to już stymulowanie szarej strefy?

Andrzej Raczko: Nie, właśnie odwrotnie. To jest stymulowanie nie szarej, ale normalnej strefy. Proszę zwrócić uwagę, że mamy okres przejściowy na usługi budowlane. Usługi budowlane można świadczyć łącznie z materiałami budowlanymi. Krótko mówiąc, jak kupuje całe mieszkanie, to ja nie mam wyszczególnionych, ile tam było robocizny, a ile materiału. Kupuje całe mieszkanie i od tego całego mieszkania będzie 7-procentowy VAT tylko naliczony. Proszę zwrócić uwagę, że się opłaca w tej chwili budować mieszkanie nie systemem gospodarczym, ale korzystając z firmy, która następnie wystawi nam fakturę vatowską z 7-procentowym VAT-em. Wszyscy na tym zarobimy: zarobi gospodarka, firmy budowlane i podatnik.

Tomasz Skory: Przekonamy się. po sejmowych głosowaniach nad ustawą o 

Vacie, na wczorajszym spotkaniu klubu SLD nakrzyczał pan na posłów, czy oni na pana?

Andrzej Raczko: Minister finansów jest osobą, która na nikogo nie krzyczy, tylko próbuje – jako ekonomista – perswadować. Moje argumenty, jeżeli mówimy już o tych artykułach dziecięcych są następujące: tu chodzi o te sławne rowerki, weźmy więc taki przykład. Załóżmy, że jest rowerek kupowany przez ubogą rodzinę, w wysokości 100 zł i tu z VAT miałby być 122, a nie 107. Z drugiej strony jest osoba dobrze sytuowana, która ten rowerek kupuje za 500 zł. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj ten VAT, czyli zarobek na Vacie 22 a 7 będzie dla osoby dobrze sytuowanej o wiele wyższy. W związku z powyższym moje myślenie jest o wiele inne. My sprawę jak gdyby, np. możliwości kupowania przez rodziny w gorszej sytuacji rowerka nie powinniśmy załatwiać w ten sposób, że dajemy inną stopę podatkową, ale powinniśmy rozwiązywać np. przez odpowiedni system zasiłków dla osób gorzej sytuowanych. Powinniśmy uprawiać politykę społeczną, a uprawianie polityki społecznej przy pomocy instrumentów podatkowych jest najmniej efektywne. Na ogół dotyczy biednych i bogatych, a to nie oto chodzi.

Tomasz Skory: Ciekaw jestem, czy udało się panu członków SLD przekonać. Dziś ma się pan spotkać z ekspertami PO w sprawie ich propozycji 3x15, podatków VAT, CIT i PIT. Czy przekonały pana argumentu PO do ich wprowadzenia?

Andrzej Raczko: Te spotkania nie służą, by się obie strony przekonywały do tych rozwiązań. Te spotkania mają charakter ekspercki i obie strony zastanawiają się, czy szacunki, które dokonują, są szacunkami prawidłowymi.

Tomasz Skory: A co pan sądzi o szacunkach PO?

Andrzej Raczko: Ponieważ pani profesor Zyta Gilowska prosiła, byśmy nie publikowali tych danych dotyczących szacunków, ja słowa dotrzymuję i nie jestem w stanie pan dać swojego komentarza na ten temat.

Tomasz Skory: Dziękuję za rozmowę.