Krzysztof Kwiatkowski: CBA nie podsłuchiwało polityków, ale stenogramy można wykorzystać przeciw nim

Piątek, 23 października 2009 (07:52)

Podsłuchane rozmowy pana Sobiesiaka oraz posła Chlebowskiego i ministra Drzewieckiego były legalne - mówił w Kontrwywiadzie RMF FM Krzysztof Kwiatkowski. Minister sprawiedliwości dodał, że łatwo sprawdzić zarzuty prezesa PiS w sprawie antydatowania rządowych dokumentów. To będzie weryfikowane - zapowiedział.

Konrad Piasecki: Nie buntuje się pan przeciwko powołaniu komisji śledczej?

Krzysztof Kwiatkowski: Nie. Dlaczego?

Konrad Piasecki: Z reguły prokuratorzy również generalni nie są zachwyceni, gdy równolegle ze śledztwem prokuratorskim pracuje komisja.

Krzysztof Kwiatkowski: Jestem głęboko przekonany – oczywiście o tym zdecyduje praktyka – że współpraca komisji śledczej z prokuraturą będzie bezkolizyjna. My mamy swoje czynności, komisja za chwilę rozpocznie prace i zaplanuje swoje czynności.

Konrad Piasecki: Nie będzie wyrywaniu materiałów i kłótni o to, czy to, co się dzieje przed komisją nie ujawnia tajemnic śledztwa prokuratorskiego?

Krzysztof Kwiatkowski: Może jestem optymistą z urodzenia, ale z uwagi na to, że skład komisji jest już w założeniach znany – będą tam prawnicy, znają procedury prokuratury i przepisy to regulujące - jestem przekonany, że będą też to szanować.

Konrad Piasecki: A nie ma pan poczucia, że ta komisja jest dla pana partii igraniem z ogniem?

Krzysztof Kwiatkowski: Mam poczucie, że ta komisja da nam dojść do prawdy tam, gdzie ona leży.

Konrad Piasecki: Prawda leży tam, gdzie leży od trzech dni powtarzają politycy Platformy.

Krzysztof Kwiatkowski: I to jest najważniejsze. Dlatego z pracą komisji, a jeszcze bardziej z pracą prokuratury wiążę ogromne nadzieje, że szybko uda nam się wyjaśnić wszystkie istotne okoliczności.

Konrad Piasecki: Te powiedzenia i przysłowia Leszka Millera o karpiach, które głosują za przyspieszeniem wigilii myśli pan, że tym razem nie mają zastosowania?

Krzysztof Kwiatkowski: Cenię polską tradycję. Karp jest tam daniem, które jest zawsze. Ale nie porównywałbym żadnego polityka do tej szlachetnej, z polską tradycją związanej ryby.

Konrad Piasecki: Z żydowską, ale w każdym razie w Sejmie jak byłem wczoraj, politycy Platformy nerwowo kasowali swoje sms-y, żeby nie było powtórki z „Chwała nam i naszym kolegom” z afery Rywina.

Krzysztof Kwiatkowski: Jak pan widział mój poziom zaufania do państwa, oddałem wam nawet swój telefon komórkowy przed rozpoczęciem audycji.

Konrad Piasecki: Zobaczymy, co tam jest. Panie ministrze, czy wszystkie podsłuchy, które CBA założyło badając sprawę ustawy hazardowej były legalne?

Krzysztof Kwiatkowski: Nie mogę odpowiedzieć, czy wszystkie. Na pewno te, o których mówiliśmy najczęściej, czyli ten podsłuch związany z panem Sobiesiakiem. A także – bo one są już odtajnione i zaliczone w poczet materiału śledczego – te rozmowy, które były z posłami Chlebowskim i ministrem Drzewieckim.

Konrad Piasecki: A czy było tak, że te podsłuchy zakładano politykom, czy politycy byli tylko ofiarami podsłuchów pana Sobiesiaka i Koska?

Krzysztof Kwiatkowski: Zgoda na czynności operacyjne, tzw. techniką operacyjną, czyli w tym wypadku podsłuchy dotyczyła na pewno pana Sobiesiaka. Nie chcę oceniać, czy tam były kolejne materiały, bo nie wiedziałem tych wniosków.

Konrad Piasecki: Czy jest tak, że treść rozmów panów Chlebowskiego i Drzewieckiego będzie mogła być wykorzystana procesowo przeciwko nim? Bo jest orzeczenie Sądu Najwyższego, które mówi, że jeśli nie ma zgody na podsłuch danej osoby, to nie można wykorzystywać podsłuchów przeciwko niej.

Krzysztof Kwiatkowski: W chwili obecnej mogę powiedzieć, że te materiały wynikające z przebiegu tych rozmów są odtajnione i zaliczone w poczet materiału śledczego, a nie chcę wyrokować w tym momencie pamiętając oczywiście o tym orzeczeniu Sądu Najwyższego. Jak będzie w kontekście tych konkretnych rozmów to przeanalizujemy.

Konrad Piasecki: Czyli CBA wystąpiło o ich zalegalizowanie? Bo taka musi być procedura, żeby można było je zaliczyć w poczet materiału dowodowego.

Krzysztof Kwiatkowski: Oczywiście, że tak. To jest decyzja prokuratora i prokurator już tę decyzję podjął. Ja co prawda zawsze przypominam o jednej rzeczy mówiąc szerzej. Jeżeli dyskutujemy o tych sprawach, które są w ostatnich tygodniach, to moim zdaniem najważniejsze jest orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który powiedział, że „interes publiczny nie może usprawiedliwiać posłużenia się dowodem uzyskanym w rezultacie nakłaniania do przestępstwa”. O co chodzi? Gdy funkcjonariusz nie ogranicza się do śledzenia, tylko prowokuje daną osobę, to ewidentnie te granice przekracza. Mówię oczywiście w kontekście bardziej pani Marczuk-Pazury, czy pani Sawickiej na podstawie ich relacji.

Konrad Piasecki: A panu żal jest pani Marczuk-Pazury i pani Sawickiej? Tak… jako człowiekowi?

Krzysztof Kwiatkowski: Nie chciałbym wypowiadać tutaj swoich opinii, bo one oczywiście mogą stanowić jakiś punkt odniesienia przed decyzjami prokuratury czy sędziów.

Konrad Piasecki: Dziwię się jednemu: z ich opisu wynika, że one były kompletnie bezbronnymi, niewinnymi ofiarami agenta Tomka, tymczasem prokuratura stawia im jakieś zarzuty, prokuratura o coś je podejrzewa, prokuratura każe płacić pani Pazurze 600 tysięcy złotych poręczenia. Wynika z tego, że są jakieś uzasadnione przesłanki, że one przestępstwo popełniły.

Krzysztof Kwiatkowski: Ale proszę zwrócić uwagę, co ja powiedziałem – powiedziałem o orzeczeniu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Powiedziałem, że w kontekście osobistych relacji pań, wypowiadanych, one by rodziły pytanie, czy nie przekroczono tych granic. Ale oczywiście oceny dokonuje prokuratura, później sąd i nie mnie o tym wyrokować.

Konrad Piasecki: Czy pana zdaniem powinno dojść do konfrontacji premiera z szefem CBA?

Krzysztof Kwiatkowski: A o tym zdecyduje komisja śledcza, która będzie ustalać harmonogram swoich prac.

Konrad Piasecki: Jej szef powiedział już, że nie widzi powodu i potrzeby takiej konfrontacji. Co dla mnie jest dziwne, bo wydaje mi się, że to jest absolutnie fundamentalna historia.

Krzysztof Kwiatkowski: W ostatnich dniach życie weryfikuje prawdziwość stwierdzeń tych osób, które pojawiają się w kontekście różnych spraw. Prawdziwość słów pana Kamińskiego, byłego szefa CBA, najmocniej zweryfikowały jego słowa, mówiące o tym, że nie był proszony o tak zwaną tarczę antykorupcyjną w kontekście prywatyzacji stoczni, a później się okazało, że w dokumentach rządowych, które zostały do niego skierowane – konkretnie we wniosku ministra Cichockiego – była prośba, żeby ten proces prywatyzacji objął nadzorem Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Konrad Piasecki: A prezes Kaczyński mówi, że te dokumenty mogą być antydatowane.

Krzysztof Kwiatkowski: Panie redaktorze, tylko westchnę. To będzie weryfikowane. Ja jestem o tyle spokojny o możliwość rzetelnej weryfikacji tych dokumentów, że na szczęście dokumenty, które wychodzą z kancelarii premiera – i mam nadzieję, wchodziły na dziennik do Centralnego Biura Antykorupcyjnego – są zarejestrowane, więc weryfikacja tego jest stosunkowo prosta.

Konrad Piasecki: Ale pańskim zdaniem, konfrontacja Kamiński – Tusk powinna się odbyć czy nie? Jak nie przed komisją, to przed prokuratorem?

Krzysztof Kwiatkowski: Moim zdaniem, wszystkie czynności komisji śledczej będzie ustalać przewodniczący wraz z prezydium tej komisji. Ja działam w zaufaniu do tych decyzji, które będą podejmować w tym zakresie.

Konrad Piasecki: Pańskim zdaniem, naruszenie kodeksu karnego w przypadku odwołania Mariusza Kamińskiego w ogóle wchodzi w grę? Bo jest doniesienie europosła Marka Migalskiego w tej sprawie.

Krzysztof Kwiatkowski: To oczywiście sprawdzi prokuratura, bo wniosek…

Konrad Piasecki: …oczywiście, ale ja nie pytam, co sprawdzi prokuratura, bo wiem, że sprawdzi, tylko pytam o pańską opinię.

Krzysztof Kwiatkowski: Przy różnych wnioskach, które wpływają do prokuratury, pamiętam opinie was, dziennikarzy, jak krytykowaliście poprzedniego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, że zbyt szybko się w tych sprawach wypowiadał. Ja tak robić nie będę.

Konrad Piasecki: To ostatnie pytanie. Do 31 października ma trwać śledztwo w sprawie przecieku z afery gruntowej. Ono zostanie umorzone?

Krzysztof Kwiatkowski: Oczywiście, że też tego nie mogę powiedzieć. Za to zapewniam, że wszystko na to wskazuje, że ten termin zostanie dotrzymany.

Konrad Piasecki: Czyli do 31 października ono zostanie umorzone albo ewentualnie zostaną postawione zarzuty.

Krzysztof Kwiatkowski: Do 31 października będzie decyzja prokuratury w tym zakresie.

Artykuł pochodzi z kategorii: Wywiady

RMF FM - newsroom