Unia Europejska zdecydowała w sprawie imigrantów. Polska poparła plan podziału 120 tys. uchodźców. Pozostałe państwa Grupy Wyszehradzkiej zagłosowały przeciw. Wiceminister spraw zagranicznych mówi, że większość postulatów Polski została spełniona. Czy Polska ma wpływ na ostateczne decyzje UE? Co zmieni przyjęcie około 5 tys. uchodźców? Czy ta liczba może się jeszcze zmniejszyć?