98 procent badanych uznaje siebie za osoby pracowite. Z przeprowadzonego przez nas sondażu wynika także, iż generalnie lubimy swoją pracę, co potwierdziło 92 proc. pytanych. Jeszcze bardziej jednak lubimy wypoczywać.

Okazało się, że lepiej oceniamy własną pracowitość, niż pracowitość naszych bliźnich. Prawie wszyscy respondenci uznali siebie za osoby pracowite, ale krytyczniej ocenili pracowitość Polaków - 82 proc. zgodziło się z tym, że są pracowici, ale prawie co piąty biorący udział w sondażu (18 proc.) był przeciwnego zdania.

W naszych badaniach okazało się, że generalnie lubimy swoją pracę (92 proc.), w tym 46 proc. z nas bardzo ją lubi. Jeszcze bardziej lubimy wypoczywać - tylko 5 proc. z nas tego nie lubi.

Wprawdzie 40 proc. z nas jest zadowolona z tego jak często wypoczywa, ale 57 proc. uważa, że wypoczywa za rzadko. Wśród nich są też tacy, którzy uważają, że robią to zdecydowanie za rzadko (16 proc.). Nieliczni (4 proc.) mają inny problem - wypoczywają za często. Okazało się także, że wraz z wiekiem wyraźnie chętniej narzekamy na częstotliwości swojego wypoczywania.

Osoby, które uznały, że wypoczywają za rzadko zapytaliśmy dlaczego tak się dzieje. Prawie wszyscy stwierdzili, że po prostu nie mają czasu na wypoczynek (90 proc.).

Gdzie najchętniej wypoczywamy? Okazuje się, że większość z nas (63 proc.) chętniej wypocznie na wyjeździe. Tylko co trzeci z nas (34 proc) woli pozostać w miejscowości swojego zamieszkania.

A jak już zdecydujemy się na wyjazd, to najbardziej atrakcyjnym miejscem wypoczynku są morze, góry i jeziora. Relaks nad szumiącym morzem najchętniej wybrałby co trzeci z nas(31 proc.), w góry ruszyłby co czwarty (24 proc.), a nad jeziora co piąty (19 proc.).

Gdy pozostajemy w miejscu zamieszkania, to najchętniej odpoczywamy w swoim domu (33 proc.). Lubimy też spacery (27 proc.), spędzanie czasu u przyjaciół i znajomych (19 proc.), albo uprawianie sport (17 proc.). Znacznie rzadziej wybieramy na miejsce wypoczynku kino, zakupy lub teatr.