Funkcjonariusze z Warszawy odzyskali obraz skradziony z prywatnej kolekcji 26 lat temu. Chodzi o płótno "W szałasie" Stanisława Gałka. Na jego ślad udało się wpaść dzięki pracownikom resortu kultury, którzy sprawdzają rynek antykwaryczny pod kątem skradzionych zabytków.

Płótno zostało skradzione w 1993 roku podczas włamania do mieszkania w Warszawie.  Wykonany techniką olejną na płótnie obraz, wystawiony do sprzedaży był zarejestrowany w "Krajowym wykazie zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem".

Wykaz prowadzi Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w Warszawie.


Policjanci ustalili osobę, która wystawiła płótno do sprzedaży. Funkcjonariusze sprawdzają teraz, w jaki sposób weszła w posiadanie obrazu i czy wiedziała o jego pochodzeniu.