Służby administracyjne parlamentu zdecydowały ostatecznie o rozpisaniu przetargu, którego rozstrzygnięcie pozwoli na zapewnienie odpowiedniej rangi marszałkowi Sejmu. Dotarliśmy do tzw. SIWZ, czyli Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którego realizacja ma ostatecznie rozwiązać zarówno problemy prestiżowe, jak związane z bezpieczeństwem marszałka.

Ekskluzywni dostawcy

Według nieoficjalnych informacji przetarg, w formie zaproszenia do składania ofert, skierowany jest do przodujących w branży dostawców, zapewniających najwyższy światowy poziom proponowanych produktów. Ich klientami są przede wszystkim koronowane głowy, zwłaszcza krajów Bliskiego Wschodu, składające zamówienia nieliczne, ale wymagające spełnienia najwyższych standardów. Z uwagi na unikalne cechy zamawianego produktu część specyfikacji szczegółowej objęta jest tajemnicą, obowiązującą zarówno kontrahenta jak producenta.

Niejawne dane o kosztach

Z tych powodów, oraz ze względu na zaangażowane w podobne projekty na zamówienie na najnowocześniejsze technologie, tajemnica obejmuje też koszty realizacji zamówienia. Jak nam jednak wyjaśniła jedna z osób przygotowujących przetarg, objęte nim kwestie mają znaczenie tak doniosłe dla wizerunku Sejmu i bezpieczeństwa samego marszałka, że oszczędności w tej dziedzinie nie wchodzą w grę. 

Poniżej przedstawiamy dostępną kopię specyfikacji zamówienia:

Szczególna potrzeba operacyjna

Od wielu miesięcy jest jasne, że marszałek Sejmu jest w parlamencie prześladowany, zarówno przez przedstawicieli opozycji, jak nieprzychylnie nastawionych dziennikarzy - wyjaśnia nam potrzebę zakupu LTM jeden z posłów - Nie bez znaczenia są też względy bezpieczeństwa, których nie rozwiązują przecież ani kotara (którą osłonięto dojście do gabinetu Marszałka - przyp. red.), ani szable funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej. Nawiązując wprost do słów byłej premier - mówi nasz rozmówca - można stwierdzić, że "LTM się Marszałkowi po prostu należy".

Według naszych informacji rozstrzygnięcie przetargu ma nastąpić 9 sierpnia.

[PRIMA APRILIS]